Uitnodiging algemene vergadering

Beste leden

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor onze algemene vergadering op 4 februari 2018 vanaf 10u30.
De volgende punten staan op de agenda:

 

1) Werking afgelopen jaar
     a) Jeugdwerking
     b) Recreatie
     c) Website
     d) Infrastructuur
     e) Competitie
2) Planning naar 2018
3) Kasverslag 2017 en begroting 2018
4) Kwijting bestuursleden
5) Verkiezing bestuursleden

Het bestuur