Uitnodiging algemene vergadering

Beste leden

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor onze algemene vergadering op zondag 3 februari 2019 vanaf 10u30.
De volgende punten staan op de agenda:

 

1) Werking afgelopen jaar
     a) Jeugdwerking
     b) Recreatie
     c) Website
     d) Infrastructuur
     e) Competitie
2) Planning naar 2019
3) Kasverslag 2018 en begroting 2019
4) Kwijting bestuursleden
5) Verkiezing bestuursleden

Het bestuur